Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
3947
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
400 zł
Średnia cena
29,18 zł
Mediana (wartość środkowa)
25 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
20 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
13,49 zł
Cena typowa
15,69 - 42,67 zł