Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
4008
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
400 zł
Średnia cena
29,69 zł
Mediana (wartość środkowa)
25 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
20 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
14,35 zł
Cena typowa
15,34 - 44,05 zł