Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
4086
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
400 zł
Średnia cena
30,85 zł
Mediana (wartość środkowa)
25 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
20 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
16,33 zł
Cena typowa
14,52 - 47,17 zł