Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
1206
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
400 zł
Średnia cena
36,95 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
19,01 zł
Cena typowa
17,93 - 55,96 zł