Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
1165
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
400 zł
Średnia cena
35,30 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
16,39 zł
Cena typowa
18,91 - 51,68 zł