Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
24
Najniższa cena
20 zł
Najwyższa cena
70 zł
Średnia cena
37,92 zł
Mediana (wartość środkowa)
35 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
11,17 zł
Cena typowa
26,74 - 49,09 zł