Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
3062
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
160 zł
Średnia cena
35,45 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
13,81 zł
Cena typowa
21,64 - 49,26 zł