Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
3141
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
1 000 zł
Średnia cena
36,46 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
22,99 zł
Cena typowa
13,47 - 59,45 zł