Zadaj pytanie
Pytania z języka niemieckiego
Jak tworzyć pytania w języku niemieckim i jakie są różnice w budowie pytań w porównaniu do języka polskiego?
Wioletta Wiśniewska Online, Gdańsk
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 16 lat
W języku niemieckim pytania tworzymy poprzez umieszczenie czasownika na początku zdania. W przypadku pytań zamieniamy również kolejność...
Jakie są najważniejsze czasowniki modalne w języku niemieckim i jakie są ich znaczenia i zastosowania?
Bogdan Godlewski (36 lat) Online, Kraków
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 14 lat
W języku niemieckim najważniejszymi czasownikami modalnymi są "können," "müssen," "wollen,"...
Jaki szyk zdania spotyka się w języku niemieckim, jak poprawnie składać zdania?
Bogdan Godlewski (36 lat) Online, Kraków
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 14 lat
Standardowy szyk zdania w niemieckim to: podmiot - orzeczenie - dopełnienie. W pytaniach występuje inwersja, a zdania rozkazujące mają...
Jak pozbyć się wyraźnego polskiego akcentu, tak aby mówić w sposób jak najbardziej zbliżony do native speakerów?
Wioletta Wiśniewska Online, Gdańsk
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 16 lat
Zacznij od nauki niemieckiej fonetyki i wymowy, aby poznać niemieckie dźwięki. Słuchaj i naśladuj native speakerów, co pomoże Ci zrozumieć ich...
Jakie są kluczowe różnice między czasami przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi w języku niemieckim?
Bogdan Godlewski (36 lat) Online, Kraków
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 14 lat
W niemieckim mamy trzy główne czasy gramatyczne: czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. Czas przeszły (Präteritum/Perfekt) służy do...
Jakie są najważniejsze zaimki w języku niemieckim?
Bogdan Godlewski (36 lat) Online, Kraków
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 14 lat
Zaimki osobowe (Personalpronomen) odnoszą się do osób lub rzeczy, np. "ich" (ja), "du" (ty), "wir" (my). Zaimki...
Jakie są różnice między rodzajami rzeczowników w języku niemieckim? Jakie są zasady deklinacji rzeczowników i jak je stosować w praktyce?
Wioletta Wiśniewska Online, Gdańsk
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 16 lat
Po niemiecku, rzeczowniki są podzielone na trzy rodzaje: męski, żeński i nijaki. Rodzaj męski jest oznaczony przez przedimki "der" (np....

Strona

© eKorki.pl 2004-2024