Zadaj pytanie
Pytania z języka rosyjskiego
Jakie są najważniejsze czasowniki nieregularne w języku rosyjskim? Jakie są ich odmiany w różnych czasach i trybach?
Kacper Świderski (33 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel liceum Licencjat Staż korepetytora: 11 lat
W języku rosyjskim istnieje wiele czasowników nieregularnych, ale kilka z nich jest szczególnie ważnych. Jednym z najważniejszych jest...
Jakie są zasady tworzenia i odmiany przypadków w języku rosyjskim?
Wioletta Wiśniewska Online, Gdańsk
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 16 lat
Rosyjski ma 6 przypadków: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik. Rzeczowniki odmieniają się pod względem rodzaju...
Jakie są zasady tworzenia czasowników niedokonanych i dokonanych w języku rosyjskim oraz jakie są różnice między nimi?
Bogdan Godlewski (36 lat) Online, Kraków
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 14 lat
Czasowniki niedokonane tworzy się przez dodanie przyrostka -ыва- lub -ова-, podczas gdy czasowniki dokonane mają przyrostki -и- lub -ы-....
Jakie zasady odnośnie interpunkcji panują w języku rosyjskim?
Kacper Świderski (33 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel liceum Licencjat Staż korepetytora: 11 lat
Ciekawą różnicą w języku rosyjskim w porównaniu do chociażby angielskiego jest cudzysłów nierozdzielczy. W języku rosyjskim...
Jakie są zasady wymowy liter w języku rosyjskim i jakie trudności mogą występować w wymowie dla osób uczących się języka?
Bogdan Godlewski (36 lat) Online, Kraków
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 14 lat
W języku rosyjskim istnieją różne trudności w wymowie dla osób uczących się, ponieważ w wielu innych językach podobne dźwięki w...
Jakie są najważniejsze cechy języka rosyjskiego, które odróżniają go od innych języków słowiańskich? Czy polakom jest łatwo nauczyć się rosyjskiego?
Wioletta Wiśniewska Online, Gdańsk
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 16 lat
Język rosyjski wyróżnia się złożonym systemem gramatycznym, szczególnie bogatym w odmianę czasowników, rzeczowników i...

Strona

© eKorki.pl 2004-2024