Zadaj pytanie
Pytania z WOSu
Jakie są najważniejsze cele i zadania organizacji pozarządowych (NGO)?
Julia Pająk (31 lat) Online, Warszawa
Nauczyciel szkoły podstawowej Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 9 lat
Najważniejsze cele organizacji pozarządowych (NGO) to realizacja misji społecznych, ochrona środowiska, wspieranie osób potrzebujących,...
Jakie są podstawowe prawa człowieka uznawane na szczeblu międzynarodowym?
Julia Pająk (31 lat) Online, Warszawa
Nauczyciel szkoły podstawowej Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 9 lat
Podstawowe prawa człowieka uznawane na szczeblu międzynarodowym obejmują szeroki zakres zagadnień. Są to m.in. prawo do życia, wolności i...
Co to są ruchy społeczne i jakie są ich cele?
Julia Pająk (31 lat) Online, Warszawa
Nauczyciel szkoły podstawowej Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 9 lat
Ruchy społeczne to inicjatywy grup ludzi, którzy dążą do osiągnięcia określonych celów społecznych, politycznych lub kulturowych. Cele...
Jakie instytucje odpowiedzialne są za ochronę praw człowieka w Polsce i na świecie?
Kacper Świderski (32 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel liceum Licencjat Staż korepetytora: 11 lat


Rzecznik Praw Obywatelskich


Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)


Europejski Trybunał Praw Człowieka


Międzynarodowy...
W jaki sposób różni się rząd parlamentarny od rządu prezydenckiego?
Julia Pająk (31 lat) Online, Warszawa
Nauczyciel szkoły podstawowej Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 9 lat
Rząd parlamentarny opiera się na ściślejszym powiązaniu między władzą wykonawczą a ustawodawczą, gdzie premier i gabinet czerpią legitymację z...
Jakie były skutki rewolucji przemysłowej dla społeczeństwa?
Bogdan Godlewski (36 lat) Online, Kraków
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 14 lat
Rewolucja przemysłowa przyniosła ze sobą głębokie zmiany społeczne, które kształtowały życie ludzi w miastach i na wsiach. Rozwój...
Jakie są podstawowe różnice między kulturą a cywilizacją?
Kacper Świderski (32 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel liceum Licencjat Staż korepetytora: 11 lat
Kultura to zbiór wartości, wierzeń, zwyczajów, języka i twórczości artystycznej jednej grupy ludzi. Cywilizacja natomiast to...
Jakie są trzy podstawowe formy władzy w państwie? Czym się charakteryzują?
Bogdan Godlewski (36 lat) Online, Kraków
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 14 lat
W systemie państwowym istnieją trzy podstawowe formy władzy: ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Władza ustawodawcza jest odpowiedzialna za...
Jakie są skutki postępującej automatyzacji pracy dla rynku pracy i ekonomii globalnej?
Julia Pająk (31 lat) Online, Warszawa
Nauczyciel szkoły podstawowej Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 9 lat
Postępująca automatyzacja pracy ma głęboki wpływ na rynek pracy i ekonomię globalną. Jednym z kluczowych skutków jest zmiana struktury...
Jakie były przyczyny kryzysu migracyjnego w Europie i jakie rozwiązania proponowane były na poziomie UE?
Bogdan Godlewski (36 lat) Online, Kraków
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 14 lat
Przyczyny kryzysu migracyjnego w Europie były złożone i wielowymiarowe. Wśród głównych czynników można wymienić konflikty...

Strona

© eKorki.pl 2004-2024