Przy kontakcie z Korepetytorem prosimy o powołanie się na serwis eKorki.pl. Dziękujemy!

Anuluj
✔️ Aktualne w grudniu 2021! ✔️ Wolne terminy podaję w Kalendarzu Google - wejdź i sprawdź termin:

✔️ Koszt godziny mojej pracy to 120 zł - znacznie mniej niż u korepetytora z doświadczeniem 20 lat! Tak, 20 lat pracuję ze studentami.
✔️ Skorzystaj z możliwości korepetycji w ramach kanału Plus Projekt. Wszystkie filmy są posegregowane.
Gwarantuje efekty już po pierwszym spotkaniu w miłej atmosferze. :)
Chcesz wiedzieć, czy mogą pomóc w konkretnym zagadnieniu? Wejdź na moją stronę (Plus Projekt Alicja Miazgowicz), a tam przedmiot i zagadnienie. Zaś prościej jest się ze mną skontaktować mailowo - załączając do wiadomości załączniki z zadaniami. Jeśli będą mogła pomóc, to jasno napiszę. W przeciwnym przypadku - też odpisuję!

✔️ Udzielam korepetycji i współpracy online - m.in. poprzez Skype, MS Teams czy Zoom!
✔️  Rozwiązuję zadania ilościowe na ustalony termin w wersji do nauki.
Koszt nauki / zajęć to 120 zł/60 minut . Możliwe są zajęcia grupowe . W ramach nauki online zajęcia dla grupy są dla mnie tak samo wymagające/zajmujące, jak w przypadku jednej osoby.
Koszt nauki jest niezależny od liczby osób , co pozwala na podzielenie go między uczestników rozmowy.

Inna pomoc jest indywidualnie wyceniana po zapoznaniu się z problemem.
⛔ Nie piszę prac opisowych/licencjackich/magisterskich. Rezygnuję też z góry z ofert pomocy na egzaminach na żywo.

✔️ Potrzebujesz wyjaśnienia posiadanych rozwiązań - napisz. Prowadzę konsultacje online, sprawdzam poprawność rozwiązań, poprawiam te błędne. Po prostu korepetycje online!
✔️ Zajęcia mam od pn do nd w godzinach: 8:30- 18:30. Inne formy pomocy w pozostałych godzinach - wieczornych również.
✔️ Kamera nie jest potrzebna do lekcji! Jeśli mikrofon nie działa, to mogę zadzwonić.
Udostępniam widok mojego komputera , by pokazać rozwiązywanie zadania, włączam nagrywanie rozmowy i mojego pulpitu.
✔️ Zajęcia elastyczne - mogę je prowadzić, ale może też i student zadając pytania do zadań.
✔️ Można zadawać pytania, przerywać, wytykać przejęzyczenia i błędy.
✔️ Po zakończeniu można mi zadawać pytania do materiału z zajęć. Kwestia poczekać na maila.
✔️ Filmik z lekcją dostępny przez kolejne 30 dni z poziomu Skype’a! Można go zapisać na komputerze. Skończone zajęcia można odtworzyć! Nie trzeba notować – można później, by nie tracić czasu! :)
Wszystkie stworzone pliki podczas zajęć wysyłam na maila po zakończeniu rozmowy.
✔️ Na życzenie wysyłam dodatkowe materiały do dalszej nauki  -  na wyraźne życzenie studenta. Bez dodatkowych kosztów.
✔️ Można pytać o inne przykłady, tj. zadań o podobnej tematyce.
✔️ Korzystam z programów jak Word, Excel, czasem programów graficznych. Posiadam monitor dotykowy mogę sprawnie pokazać pewne ważne elementy.
✔️ Korzystam ze zbioru rozwiązanych zadań , które posiadam w archiwum. Nie trzeba szukać w sieci rozwiązanych zadań.
✔️ Jestem korepetytorem od 19 lat. Udzielam pomocy studentom. W 2007 r. ukończyłam (dzienne 5-letnie) studia magisterskie na kierunku Teoria ekonomii UMK Toruń i udzielałam korepetycji od początku studiów – 2002. Przez rok akademicki 2019/2020 poszerzałam wiedzę w ramach studiów podyplomowych: Data Science w Biznesie na UMK w Toruniu. Uczę się dalej!

Przykładowe zagadnienia , które mogę pomóc wyjaśnić:
✔️ Wstęp do analizy statystycznej , czyli: - pojęcia statystyki op., - etapy badań stat., - budowa szeregów rozdzielczych przedz, - prezentacja tabelaryczna i graficzna danych stat., - podstawowe parametry opisu statystycznego danej cechy.
✔️ Analiza struktury zbiorowości , miary klasyczne i pozycyjne: - miary położenia - średnia arytmetyczna, mediana (środkowa), dominanta (moda), kwartyle (jak i decyle, percentyle), - dodatkowo: średnia harmoniczna, geometryczna, - miary zmienności (inaczej: rozproszenie, dyspersja, niejednorodność) - odchylenie standardowe, klasyczny współczynnik zmienności oraz odchylenie ćwiartkowe (kwartylowe), pozycyjny współczynnik zmienności - miary asymetrii (skośność) - wskaźniki asymetrii, współczynniki asymetrii (m.in. Pearsona), - miary koncentracji (skupienia) – koncentracja klasyczna i pozycyjna, czyli kurtoza, współczynnik koncentracji, Lorenca, - porównywanie zbiorowości, - wskaźniki podobieństwa struktur.
✔️ Analiza dynamiki: - indeksy indywidualne, przyrosty bezwzględne i względne - jednopodstawowe i łańcuchowe, - indeksy indywidualne - indeksy cen, indeksy ilości, indeksy wartości, - średnie (przeciętne) tempo zmian zjawiska, średnia geometryczna, średnia chronologiczna, średni przyrost absolutny, - zamiana indeksów łańcuchowych i jednopodstawowych, - indeksy agregatowe ilości, cen, wartości (indeksy Laspeyresa, indeksy Paaschego, indeksy Fishera), - analiza liniowego tendencji czasowej szeregu i jego ekstrapolacja, - mechaniczna i analityczna metoda wyodrębniania trendu, - metoda wyodrębniania wahań sezonowych i przypadkowych, - średnie ruchome zwykłe i scentrowane.
✔️ Analiza korelacji: - korelacja liniowa i krzywoliniowa, - współczynnik korelacji liniowej Pearsona, - współczynnik korelacji rang Spearmana, - inne współczynniki korelacji - m.in. korelacji chi^2 (chi kwadrat), Czuprowa, korelacja wieloraka, cząstkowa, Cramera, rang Kendalla, kontyngencji i inne.
✔️ Analiza regresji liniowej , czyli badanie zależności jednokierunkowej: - wyznaczanie parametrów regresji liniowej, - ocena jakości oszacowanego równania - w tym: = ocena istotności współczynnika kierunkowego (test t-Studenta), = wartość stopnia wyjaśnienia (determinacji) w regresji i jego ocena, = wartość stopnia indeterminacji w regresji i jego ocena, = wartości teoretyczne, = analiza reszt regresji (wariancja składnika resztowego, odchylenie standardowe reszt, współczynnik zmienności resztowej i jego ocena).
pozostałe - niewymienione !❓

♾️ Zaś ze statystyki matematycznej, które mogę pomóc wyjaśnić:

✔️ Estymacja - przedział ufności dla średniej, wariancji i odchylenia standardowego, - przedział ufności dla odsetka z próby,- przedział ufności dla współczynnika korelacji z próby,- przedział ufności dla ilorazu dwóch wariancji z prób,- przedział ufności dla różnicy dwóch średnich z prób,- precyzja i dokładność (precyzja) szacowania wartości średniej,- precyzja i dokładność (precyzja) szacowania wariancji,- precyzja i dokładność (precyzja) szacowania odsetka,- dobór minimalnej wielkości próby do badania,

✔️ Weryfikacja hipotez - test istotości dla wartości średniej (dla małej i dużej próby),- test istotości dla wariancji i odchylenia standardowego (dla małej i dużej próby),- test istotości dla odsetka (frakcji, procentu, udziału, wskaźnika struktury) z próby,- test istotości dla współczynnika korelacji z próby (Pearsona, Spearmanna, chi kwadrat),- test istotości dla ilorazu dwóch wariancji z prób,- test istotości dla (różnicy) dwóch średnich z prób,- test istotości dla wielu średnich z prób - test wariancji F,- test istotości dla (różnicy) wielu wariancji z prób (m.in. test Bartletta, test Hartleya, test Cadwella),- test istotości dla współczynnika determinacji w regresji - test F,- test istotości dla parametrów strukturalnych w regresji - test t-Studenta, - test chi^2 (chi kwadrat) na zgodność ocen (rang),- test chi^2 (chi kwadrat) na zgodność lub normalność rozkładu,- testy normalności - m.in.: Jaque-Berry, Hellwiga, Shapiro-Wilka,- testy: znaków, medianowy, losowości (np. reszt), liniowej postaci regresji,- test nieparametryczne - test Kołmogorowa, Kołmogorowa - Smirnowa, lambda-Kołmogorowa,- test Mann’a-Whitney’a,- parametry i własności rozkładu teoretycznego ogólnej zmiennej losowej,- centralne twierdzenie graniczne, - rozkłady teoretyczne zmiennych z podziałem na skokowe i ciągłe (funkcja rozkładu prawdopodobieństwa, funkcja gęstości, dystrybuanta rozkładu),- twierdzenia graniczne, m.in. Centralne Twierdzenie Graniczne, Czebyszewa,- standaryzacja i standaryzowany rozkład normalny – przydatne własności,
✔️ pozostałe - niewymienione!

Posiadam stronę internetową, gdzie można zapoznać się z zakresem działania. Działalność mam zarejestrowaną, więc pomoc jest legalna .

Wystawiam na życzenie klienta fakturę (bez VAT) - domyślnie mogę wysłać paragon fiskalny na wskazany adres.

✔️ Aby umówić się na zajęcia  -  proszę o kontakt mailowy lub poprzez formularz kontaktowy w serwisie. Telefoniczny kontakt jest możliwy, ale mniej preferowany. Gdy mam zajęcia, nie mam możliwości rozmowy. Wówczas proszę o wiadomość SMS . Ewentualnie to ja oddzwonię lub napiszę SMS.

Kontakt usprawnia załączenie wszystkich niezbędnych materiałów do nauki studenta, jak i przesłanie wszystkiego, co może pomóc we współpracy.

✔️  Odpisuję na maile . Kwestia poczekać, która przyjdzie, jeśli mail został poprawnie wysłany. Proszę przejrzeć folder SPAM . ;) Sprawnie ustalimy, czy jestem w stanie pomóc. Jasno się określam, czy mogę pomóc. Jeśli nie, staram się podać kontakt do innego kompetentnego bardziej korepetytora.
✔️ Zajęcia trwają ustalony czas  -  od 0,5h do 2h. Elastyczna kwestia. Podaję dane do rozliczenia płatności za lekcję - na krótko przed zajęciami. Płatność przelewem bankowym. Jak i płatność BLIK jako przelew na telefon, PayPal, Revolut - dla studentów zagranicznych.
✔️ Na zajęciach dostosowuję się do wiedzy / lukach w niej. Nie oceniam. Po prostu staram się zrozumieć problem z nauką, jak i znaleźć odpowiedni sposób dotarcia z wiedzą.
✔️ Na zajęciach preferuję kontakt bezpośredni, spokojne tłumaczenie i słownictwo dostosowane do tematu. Wyjaśniam skomplikowane tematy tak jak rozumiem, czyli prosto.
✔️  Jeśli zajęcia są krótsze niż ustalony czas, a to też się zdarza, zwracam pieniądze przelewem bankowym na konto,  z którego dotarła płatność.
✔️  Za darmo pomagam studentom nagranymi i udostępnionymi filmami na kanale YouTube (kanał: Plus Projekt). Dodatkowych rad i konkretnych wskazówek udzielam za symboliczną opłatą.

Co można wykonać wspólnie drogą mailową?
1. sprawdzić rozwiązane przez studenta zadania, dokonuję ewentualnych poprawek, bądź daję wskazówki,
2. opisać błędy wykonane przez studenta w zadaniach po akceptacji przedstawionej mu wyceny (płatność przelewem na krótko przed oddaniem zadań),
3. otrzymać wstępne wskazówki i materiały do nauki - za darmo.

Co można wykonać wspólnie przez Skype, czy Teams?
1. omówić temat/zagadnienie teoretyczne, rozjaśnić wątpliwości,
2. rozwiązać na bieżąco ze szczegółami sposób dojścia do rozwiązania zadań posiadanych przez studenta,
3. omówić moje rozwiązane zadania, jakie posiadam w archiwum i są wzorcem do zrozumienia sposobu rozwiązywania określonych typów zadań z danego przedmiotu,
4. rozwiązać testy z poprzednich lat posiadane przez studenta. Warto spróbować innej formy niż tradycyjne korepetycje - rozmowę można nagrać i odtwarzać wielokrotnie!

Student też korepetytor?
Poszukuję korepetytorów przedmiotów (nie tylko) ekonomicznych ilościowych do stałej współpracy. Proszę o kontakt.

Od 2011 r. prowadzę swój kanał YT dla studentów kierunków ekonomicznych z naciskiem na omawianie rozwiązanych przeze mnie przykładów zadań. Warto przejrzeć filmy w wygodnych do sprawdzenia playlist . Wszystkie materiały naturalnie są darmowe . Moje materiały (600 filmów na plus) doceniło już ponad 4100 subskrybentów, a niszowy kanał ma przeszło 1,6 mln odsłon! Polecam!
Zakres
Pomoc w pracach pisemnych
Doświadczenie
Absolwent wyższej uczelni Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 19 lat
Dostępność w tygodniu
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela
Opinie

Aby dodać opinię, musisz się zalogować.

2021-2021
Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu
studia podyplomowe (zaoczne)
ekonomiczny - Analiza danych
2019-2020
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
studia podyplomowe (stacjonarne)
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - Data Science w Biznesie
Specjalizacja: Data Science
2002-2007
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
studia jednolite magisterskie (stacjonarne)
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - Ekonomia
Specjalizacja: Teoria Ekonomii
2021
Analiza statystyczna w nauce i biznesie - poziom podstawowy- szkolenie online
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń, Wrocław
Ogłoszenie #52194
Dodano: 21.05.2018
Aktualizacja: 28.11.2021
Umów lekcję
Dziś
5 Gru
Jutro
6 Gru
Wt
7 Gru
Śr
8 Gru
Najbliższy termin: 09.12.2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
08:00
08:15
08:30

Wideoprezentacja

Lokalizacja

  • Warszawa woj. mazowieckie
  • Miejsce korepetycji: u ucznia / u korepetytora / online

Uczę również

Średnie ceny korepetycji

© eKorki.pl 2004-2021
Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką plików cookies.
Akceptuję politykę plików cookies