Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
13
Najniższa cena
20 zł
Najwyższa cena
80 zł
Średnia cena
34,62 zł
Mediana (wartość środkowa)
35 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
20 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
16,46 zł
Cena typowa
18,15 - 51,08 zł