Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
14
Najniższa cena
15 zł
Najwyższa cena
300 zł
Średnia cena
46,71 zł
Mediana (wartość środkowa)
28,50 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
70,54 zł
Cena typowa
-23,82 - 117,25 zł