Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
267
Najniższa cena
1 zł
Najwyższa cena
180 zł
Średnia cena
37,51 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
20 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
26,64 zł
Cena typowa
10,87 - 64,15 zł
© eKorki.pl 2004-2024