Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
237
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
120 zł
Średnia cena
33,20 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
13,60 zł
Cena typowa
19,60 - 46,80 zł