Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
76
Najniższa cena
20 zł
Najwyższa cena
100 zł
Średnia cena
38,97 zł
Mediana (wartość środkowa)
35 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
35 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
13,81 zł
Cena typowa
25,16 - 52,79 zł