Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
136
Najniższa cena
10 zł
Najwyższa cena
150 zł
Średnia cena
30,78 zł
Mediana (wartość środkowa)
25 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
19,70 zł
Cena typowa
11,07 - 50,48 zł
© eKorki.pl 2004-2024