Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
148
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
120 zł
Średnia cena
30,75 zł
Mediana (wartość środkowa)
25 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
20,16 zł
Cena typowa
10,59 - 50,91 zł