Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
11200
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
300 zł
Średnia cena
33,31 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
13,83 zł
Cena typowa
19,49 - 47,14 zł