Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
11974
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
1 300 zł
Średnia cena
36,22 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
21,58 zł
Cena typowa
14,64 - 57,81 zł