Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
12782
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
280 zł
Średnia cena
38,62 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
21,11 zł
Cena typowa
17,50 - 59,73 zł
© eKorki.pl 2004-2024