Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
11160
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
300 zł
Średnia cena
33,21 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
13,71 zł
Cena typowa
19,50 - 46,92 zł