Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
65
Najniższa cena
10 zł
Najwyższa cena
300 zł
Średnia cena
36,40 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
35,34 zł
Cena typowa
1,06 - 71,74 zł