Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
90
Najniższa cena
10 zł
Najwyższa cena
70 zł
Średnia cena
33,30 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
10,41 zł
Cena typowa
22,89 - 43,71 zł