Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
1
Najniższa cena
60 zł
Najwyższa cena
60 zł
Średnia cena
60 zł
Mediana (wartość środkowa)
Dominanta (wartość najczęstsza)
60 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
0 zł
Cena typowa
60 - 60 zł