Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
254
Najniższa cena
10 zł
Najwyższa cena
80 zł
Średnia cena
28,97 zł
Mediana (wartość środkowa)
25 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
10,30 zł
Cena typowa
18,67 - 39,27 zł