Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
1076
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
120 zł
Średnia cena
30,61 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
11,36 zł
Cena typowa
19,25 - 41,96 zł