Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
3164
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
150 zł
Średnia cena
40,08 zł
Mediana (wartość środkowa)
40 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
14,29 zł
Cena typowa
25,78 - 54,37 zł