Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
3298
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
1 300 zł
Średnia cena
42,26 zł
Mediana (wartość środkowa)
40 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
27,93 zł
Cena typowa
14,33 - 70,19 zł