Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
3422
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
1 300 zł
Średnia cena
43,55 zł
Mediana (wartość środkowa)
40 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
29,03 zł
Cena typowa
14,53 - 72,58 zł