Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
3222
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
1 300 zł
Średnia cena
41,17 zł
Mediana (wartość środkowa)
40 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
26,99 zł
Cena typowa
14,18 - 68,16 zł