Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
702
Najniższa cena
10 zł
Najwyższa cena
120 zł
Średnia cena
30,92 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
13,67 zł
Cena typowa
17,25 - 44,59 zł