Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
1097
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
200 zł
Średnia cena
32,89 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
18,32 zł
Cena typowa
14,56 - 51,21 zł