Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
3602
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
150 zł
Średnia cena
39,94 zł
Mediana (wartość środkowa)
40 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
14,47 zł
Cena typowa
25,47 - 54,40 zł