Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
3659
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
1 300 zł
Średnia cena
40,98 zł
Mediana (wartość środkowa)
40 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
25,96 zł
Cena typowa
15,01 - 66,94 zł