Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
3538
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
150 zł
Średnia cena
39,47 zł
Mediana (wartość środkowa)
40 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
13,91 zł
Cena typowa
25,56 - 53,38 zł