Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
1763
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
150 zł
Średnia cena
28,60 zł
Mediana (wartość środkowa)
25 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
11,03 zł
Cena typowa
17,56 - 39,63 zł