Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
2014
Najniższa cena
7 zł
Najwyższa cena
120 zł
Średnia cena
32,55 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
11,43 zł
Cena typowa
21,13 - 43,98 zł