Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
651
Najniższa cena
10 zł
Najwyższa cena
120 zł
Średnia cena
39,22 zł
Mediana (wartość środkowa)
40 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
40 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
11,26 zł
Cena typowa
27,96 - 50,49 zł