Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
1167
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
120 zł
Średnia cena
36,80 zł
Mediana (wartość środkowa)
35 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
40 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
13,11 zł
Cena typowa
23,68 - 49,91 zł