Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
13
Najniższa cena
25 zł
Najwyższa cena
60 zł
Średnia cena
42,69 zł
Mediana (wartość środkowa)
50 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
12,34 zł
Cena typowa
30,35 - 55,04 zł