Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
3902
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
130 zł
Średnia cena
32,06 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
12,91 zł
Cena typowa
19,14 - 44,97 zł