Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
597
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
300 zł
Średnia cena
38,14 zł
Mediana (wartość środkowa)
35 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
18,11 zł
Cena typowa
20,04 - 56,25 zł