Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
595
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
300 zł
Średnia cena
38,40 zł
Mediana (wartość środkowa)
35 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
19,14 zł
Cena typowa
19,26 - 57,54 zł