Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
5
Najniższa cena
15 zł
Najwyższa cena
300 zł
Średnia cena
89 zł
Mediana (wartość środkowa)
70 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
15 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
107,12 zł
Cena typowa
-18,12 - 196,12 zł