Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
16
Najniższa cena
15 zł
Najwyższa cena
120 zł
Średnia cena
31,75 zł
Mediana (wartość środkowa)
25 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
20 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
25,12 zł
Cena typowa
6,63 - 56,87 zł