Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
9352
Najniższa cena
1 zł
Najwyższa cena
160 zł
Średnia cena
29,77 zł
Mediana (wartość środkowa)
25 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
12,63 zł
Cena typowa
17,13 - 42,40 zł