Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
9925
Najniższa cena
1 zł
Najwyższa cena
1 000 zł
Średnia cena
32,47 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
22,79 zł
Cena typowa
9,68 - 55,26 zł