Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
9573
Najniższa cena
1 zł
Najwyższa cena
1 000 zł
Średnia cena
30,66 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
17,89 zł
Cena typowa
12,77 - 48,56 zł