Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
10397
Najniższa cena
1 zł
Najwyższa cena
1 000 zł
Średnia cena
34,25 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
24,41 zł
Cena typowa
9,84 - 58,66 zł