Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
9540
Najniższa cena
1 zł
Najwyższa cena
1 000 zł
Średnia cena
30,50 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
17,49 zł
Cena typowa
13 - 47,99 zł