Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
9737
Najniższa cena
1 zł
Najwyższa cena
1 000 zł
Średnia cena
31,45 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
19,26 zł
Cena typowa
12,19 - 50,71 zł