Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
12
Najniższa cena
20 zł
Najwyższa cena
60 zł
Średnia cena
31,17 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
11,62 zł
Cena typowa
19,55 - 42,78 zł