Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
3025
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
447 zł
Średnia cena
40,28 zł
Mediana (wartość środkowa)
35 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
24,32 zł
Cena typowa
15,96 - 64,60 zł