Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
2789
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
347 zł
Średnia cena
36,69 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
17,08 zł
Cena typowa
19,62 - 53,77 zł