Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
68
Najniższa cena
10 zł
Najwyższa cena
80 zł
Średnia cena
31,81 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
14,70 zł
Cena typowa
17,11 - 46,51 zł