Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
782
Najniższa cena
8 zł
Najwyższa cena
180 zł
Średnia cena
28,30 zł
Mediana (wartość środkowa)
25 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
20 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
13,18 zł
Cena typowa
15,12 - 41,48 zł