Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
714
Najniższa cena
10 zł
Najwyższa cena
150 zł
Średnia cena
26,98 zł
Mediana (wartość środkowa)
25 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
20 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
12,41 zł
Cena typowa
14,57 - 39,39 zł