Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
53
Najniższa cena
15 zł
Najwyższa cena
80 zł
Średnia cena
33,23 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
12,04 zł
Cena typowa
21,19 - 45,26 zł