Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
7
Najniższa cena
10 zł
Najwyższa cena
40 zł
Średnia cena
27,14 zł
Mediana (wartość środkowa)
40 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
40 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
11,91 zł
Cena typowa
15,23 - 39,05 zł