Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
7
Najniższa cena
10 zł
Najwyższa cena
65 zł
Średnia cena
30,71 zł
Mediana (wartość środkowa)
40 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
40 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
17,61 zł
Cena typowa
13,10 - 48,33 zł
© eKorki.pl 2004-2024