Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
84
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
50 zł
Średnia cena
26,58 zł
Mediana (wartość środkowa)
25 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
8,80 zł
Cena typowa
17,79 - 35,38 zł