Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
12
Najniższa cena
15 zł
Najwyższa cena
300 zł
Średnia cena
50 zł
Mediana (wartość środkowa)
30 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
75,69 zł
Cena typowa
-25,69 - 125,69 zł