Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
23
Najniższa cena
10 zł
Najwyższa cena
100 zł
Średnia cena
37,30 zł
Mediana (wartość środkowa)
33 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
19,73 zł
Cena typowa
17,57 - 57,04 zł