Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
128
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
270 zł
Średnia cena
31,78 zł
Mediana (wartość środkowa)
25 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
30 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
25,54 zł
Cena typowa
6,24 - 57,32 zł