Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
36
Najniższa cena
10 zł
Najwyższa cena
120 zł
Średnia cena
35,33 zł
Mediana (wartość środkowa)
32 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
17,15 zł
Cena typowa
18,19 - 52,48 zł