Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
168
Najniższa cena
10 zł
Najwyższa cena
70 zł
Średnia cena
27,29 zł
Mediana (wartość środkowa)
25 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
10,78 zł
Cena typowa
16,50 - 38,07 zł