Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
336
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
80 zł
Średnia cena
26,56 zł
Mediana (wartość środkowa)
25 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
20 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
10,60 zł
Cena typowa
15,96 - 37,16 zł