Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
339
Najniższa cena
5 zł
Najwyższa cena
80 zł
Średnia cena
26,83 zł
Mediana (wartość środkowa)
25 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
20 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
10,94 zł
Cena typowa
15,89 - 37,77 zł